Ford Ranger

WAA компанийн захиалгаар 2015 онд гүйцэтгэсэн Ford Ranger машины фото болон видео сурталчилгаа.

PZ5C1573
PZ5C1391
PZ5C2235
IMG_1153
IMG_1267
IMG_1989
_Y8A8505
IMG_1070
_Y8A1959
PZ5C2591
PZ5C2065
PZ5C1919